Ekstra bilag til ordinær generalforsamling i E/F Lodsgården den 25. april 2017

Efter udsendelsen af indkaldelse med forslag fra bestyrelsen og forslag fra Vivi Petersen og Lis Munkholm er der modtaget yderligere forslag fra medlemmerne.

Der vedlægges følgende bilag:

Bestyrelsens beretning

Forslag fra Inger og Jan Nielsen
1. Skiltning ved indkørsel fra Hartkornsvej (Bestyrelsen kan ikke anbefale dette forslag)
2. Skiltning om videoovervågning (Bestyrelsen har bestilt sådanne skilte)

Forslag fra Ib Roikier:
1. Ændring af vedtægternes § 16 vedrørende bestyrelsens beføjelser (Bestyrelsen kan ikke anbefale dette forslag)
2. Planlagt renovering af parkeringsarealet (Bestyrelsen er positivt indstillet til forslaget)
3. Parkerede el-biler på ejendommen (Bestyrelsen kan ikke anbefale dette forslag)
4. Ændring af regler vedr. benyttelse af selskabslokalet (Bestyrelsen kan ikke anbefale dette forslag)

Forslag fra Jan Nielsen
1. Forslag til dørtelefonanlæg (Bestyrelsen kan ikke anbefale dette forslag)

Forslag fra Jesper Duus
1. Forslag om ekstra vaskemaskine i vaskeriet (Bestyrelsen er positivt indstillet til forslaget)

Instruktion til en eventuel fuldmagtshaver vedr. ovennævnte forslag kan anføres på bagsiden af fuldmagten.

På grund af de mange indkomne forslag, forlænges fristen for tilmelding til generalforsamlingen, til mandag den 24. april 2017 kl. 16.00

Bestyrelsens beretning

Forslag fra Inger og Jan Nielsen

Forslag fra Ib Roikier

Forslag fra Jan Nielsen

Forslag fra Jesper Duus


Se også Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 2017