Lodsgården

Fællesområder

Nye brevkasser

Lov omkring brevkasser siger at vi senest 31/12-2009 skal have opsat brevkasser i stueetagen for samtlige lejligheder. Uheldigvis har vores leverandør ikke kunne overholde de afleveringsfrister som har været aftalt, men har flere gange udsat leverancen. Brevkasserne er imidlertid nu…

Træfældning og rydning

Mandag den 16/3-09 påbegyndes fældningen af kastanietræerne langs brandvejene. Det er beklageligt, men nødvendigt, da vi har konstateret, at rødderne fra disse træer har været en væsentlig årsag til dårlige kloaker. Der vil blive plantet nye træer med en anden…