Låsesystem/Låsebrikker

Låsesystem til Lodsgårdens fællesfaciliteter

Elektronisk låsesystemet til vaskeri, hobbyrum og til kælderarealet i blok B.

Der udleveres som udgangspunkt én låsebrik pr. husstand. Låsebrikken kan afhentes hos vicevært Michael Thers indenfor normal arbejdstid mod samtidig aflevering af kvitteringsblanket i udfyldt og underskrevet stand. Kan du ikke afhente låsebrikken indenfor normal arbejdstid, bedes du kontakte Michael på telefon 22 57 90 40 for at aftale et alternativt tidspunkt.

Særligt for udlejede lejligheder: I tilfælde af at der er tale om en udlejet lejlighed, er det lejeren som skal være anført på kvitteringsblanketten. Forinden skal ejeren dog udfylde og underskrive den fuldmagt som er forneden på kvitteringsblanketten.

Ved ejerskifte/ny lejer: Ny kvitteringsblanket skal afleveres til viceværten og samtidig kontrolleres at samtlige låsebrikker er overdraget. Eventuelle manglende eller overskydende brikker skal spærres af viceværten.

Hent kvitteringsblanketten: Kvittering for modtagelse af adgangsbrik