Beboerinformation

Parkeringspladsen:

C62
Tirsdag den
29/8-2017 kl. 8 – 15

Parkeringspladsen kan ikke benyttes tirsdag den 29. august mellem kl. 8 og 15 på grund af arbejde på arealet. I stedet må vi henvise beboere og gæster til, i det nævnte tidsrum, at parkere i vejsiden på Hartkornsvej.
Datoen kan ændres i tilfælde af vejrlig.

Svømmebassin:

Renovering af svømmebassinet er godt i gang, men vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår det kan tages i brug, da det bl.a afhænger af myndighedernes godkendelse.

Skellet ind til Schoutgården:

De træer i skellet, som vi har aftalt med Schoutgårdens bestyrelse om at fælde, er nu fældet og rødderne fræset. De resterende træer står på Schoutgårdens ejendom, og Schoutgårdens bestyrelse vil efterfølgende vurdere om det er nødvendigt at fælde flere.

Revision af vaskeri-reservation

Vi har gennemgået tavlen med låse og der er fjernet rigtig mange låse m.m, som ikke var forsynet med tydelig adresse, og det har givet god luft. På tavlen må der kun findes én lås pr. lejlighed og den skal være tydeligt mærket med adresse.

Tørrerum

Tørrerummet er i drift, og bliver flittigt benyttet. Det ser ud til at fungere tilfredsstillende og vaskeriet er ikke længere fyldt op af tørrestativer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Ejerforeningen Lodsgården

Revision af vaskelåse

Den 10. juli 2017 vil samtlige hængelåse m.v. på reservationstavlen i Vaskeriet blive gennemgået og eventuelt fjernet.

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en revision af vaskelåse på reservationstavlen, hvor der er flere låse uden adresse og en formodning om at flere låse aldrig bliver flyttet men bare optager en vasketur der ikke bliver benyttet.

Samtlige låse har fået påsat en gul strip, som kan fjernes af den enkelte beboer. Hvis reservationen ikke skal bruges, bedes låsen fjernet helt.

Låse, som er midlertidigt placeret på den nederste skinne uden reservation, er også omfattet af gennemgangen.

Den 10. juli vil låsene blive gennemgået, og følgende låse vil blive fjernet:

  • Alle låse som stadig er påført den gule strip

  • Alle låse som ikke kan umiddelbart identificeres til en bestemt lejlighed (dvs manglende adressemarkering)

  • Alle låse, hvor der er mere end 1 lås til den enkelte lejligheden

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generaforsamling i
E/F Lodsgården
Den 24. maj 2017, kl. 18.00

Sted: Foreningens selskabslokale, Lodsgården 1A.

Dagsorden
1. Valg af dirigent, bestyrelsens udpegning af referent.
2. Forslag fra bestyrelsen.
a) Ændring af vedtægtens § 9, c, elektronisk indkaldelse, 12, 2.
b) Ændring af vedtægtens § 21, ændring af tekst fra skal til kan.
c) Ændring af vedtægtens § 9, e, valg af dirigent
d) Ændring af vedtægtens § 19, korttidsudlejning.

Forslagene er til 2. behandling på ekstraordinær generalforsamling, da endelig vedtagelse ikke kunne ske på den ordinære  generalforsamling jvf. foreningens vedtægt par.9, stk i.

Forslagene kan blive vedtaget ved at 2/3 dele af de repræsenterede stemmer på denne generalforsamling stemmer for forslagene.

Der er vedlagt fuldmagt.

På bestyrelsens foranledning og med venlig hilsen
Helle Luther Leander Larsen
Boligexperten Administrator

  • Indkaldelsen, med bilag, er udsendt pr. post den 3. april 2017

Ejerforeningen Lodsgården i Dragør