Lodsgården

Træfældning og rydning

Mandag den 16/3-09 påbegyndes fældningen af kastanietræerne langs brandvejene. Det er beklageligt, men nødvendigt, da vi har konstateret, at rødderne fra disse træer har været en væsentlig årsag til dårlige kloaker. Der vil blive plantet nye træer med en anden…