Lodsgården

Ordinær generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Den 25. april 2017, kl. 19.00.
Sted: Dragør Strandhotel – lokale på 1. sal.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, bestyrelsens udpegning af referent.
 2. Formandens aflæggelse af årsberetning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  Regnskabet er ophængt i vaskeriet og ligger på hhv. www.lodsgaarden.dk, samt www.boligexperten.dk (web-beboer), hvor indkaldelsen ligger med regnskabet.
 4. Godkendelse af kommende års driftsbudget, herunder fastsættelsen af størrelsen af den enkelte ejers periodevise betaling.
 5. Drøftelse af større vedligeholdelsesarbejder m.v.- renovering af svømmebassin samt fortsættelse med udskiftning af vinduer.
 6. Forslag fra bestyrelsen..
  1) Ændring af vedtægtens § 9, c, elektronisk indkaldelse, 12, 2.
  2) Ændring af vedtægtens § 21, ændring af tekst fra skal til kan.
  3) Ændring af vedtægtens § 9, e, valg af dirigent
  4) Ændring af vedtægtens § 19, korttidsudlejning.
 7. Forslag fra medlemmer.
  Forslag fra Vivi Petersen, dørtelefonanlæg.
  Forslag fra Lis Munkholm, 1)Hæftelse i Lodsgården, 2)anden administrator samt 3)revisors deltagelse i ejerforeningens generalforsamling.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Janni Gøtterup, som villig til genvalg, på valg er bestyrelsesmedlem er Birgitte Holten Hansen, som er villig til genvalg samt Christian Weber, som er villig til genvalg.
 9. Valg af mindst to suppleanter.
  Der vælges mindst 2 nye medlemmer.
 10. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Nuværende revisor er RIR Revision
 11. Eventuelt,
  Intet kan besluttes under “Eventuelt”.

Vedlagt er: Budgetforslag 2017, fuldmagt, tilmeldingsblanket, forslag fra bestyrelsen samt medlem.

Tilmelding

Af hensyn til generalforsamlingens afvikling bedes medlemmerne tilmelde sig ved aflevering af vedlagte tilmeldingsblanket til foreningens formand; Knud Berggreen, Lodsgården 1A, 1, 111 – alternativt via e-mail til lodsgaarden@lodsgaarden.dk – senest d. 20. april 2017.

På bestyrelsens foranledning og med venlig hilsen,
Helle Larsen, Administrator

Indkaldelsen er udsendt til samtlige medlemmer den 4. april 2017

Bilag udsendt sammen med indkaldelsen den 4. april 2017:

Budgetforslag 2017

Fuldmagt

Tilmeldingsblanket

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra Vivi Petersen

Forslag fra Lis Munkholm

Bilag udsendt den 21. april 2017:

Se Ekstra bilag til ordinær generalforsamling i E/F Lodsgården den 25. april 2017