Referat fra bygge- & bestyrelsesmøde mandag den 12/11-2019

Referat fra bygge- & bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2019 kl. 17.00

Tilstede:

Knud Berggren, Michael Thers, Lisbeth Brandt Pedersen, Kim Eisenhardt, Christian Haaugberg Weber, Rasmus Emil Bøgelund Frederiksen, Jens Kruuse Jørgensen (Boligexperten), Michael Holmqvist (SBS)

Afholdt i Lodsgårdens selskabslokale.

Dagsorden:

 1. Valg af referent
  Lisbeth blev valg som referent.
 2. Orientering fra Boligexperten vedr. rørprojektet
  Boligexperten var med gav en tilbagemelding mundtligt ved mødet. Boligexperten anbefaler efter gennemgang af alle lejligheders rørføringer og faldstammer at der sker en udskiftning af de oprindelige vandrette rør (individuel vurdering hvor ejerne har ændret den oprindelige rørføring) samt foretages strømpeføringer i alle faldstammer. Det anbefales ligeledes, at der sættes en blødgøringsudstyr op, som skal forhindre kalkaflejringer i rørene. Bestyrelsen afventer tilbud fra Boligexperten til foråret.
 3. Generel information

Aconto varme/el
lige nu reguleres acontobeløbet hvis man skal efterbetale mere en 600 kr. Fremover vil der ske efterregulering for alle med både tilbagebetaling/efterbetaling så acontoopkrævningen bliver forbrug + 5 %.

El-forsyning
Vores fastprisaftale med Ørsted for el udløber ved nytår. Da prisen i øjeblikket er meget høj har vi indgået en ny aftale for perioden 01.01.2020 til og med den 31.12.2022 baseret på markedspris. Den kan konverteres til fastpris hvis priserne senere bliver mere gunstige.

Andet
I mursprækken mellem A213 og A214 er der et birketræ som kommer igen og igen, selv om

Michael fjerner det. Det kan ikke være sundt for bygningen med sådan et træ…

Vi har fået en henvendelse vedr. en hoveddør (ind til en lejlighed) som ”har kendt bedre dage”. Michael kigger på den sammen med en tømrer om det er noget som der kan gøres noget midlertidigt ved. Men vores hoveddøre er nok ved at være modne til udskiftning for at opfylde nutidige standarder. En generel udskiftning bør prioriteres i vores vedligeholdelsesplan. Dørene på svalegangene i blok A (32 stk.) er blevet udskiftet så der er tale om 62 døre.

Der har været en henvendelse vedr. opsætning af altaninddækning, men da den desværre er anderledes end referencelejligheden (A208), så skal ansøgeren først fremsætte det som forslag på en generalforsamling.

Der har været en forespørgsel om hensatte barnevogne i en opgang. Der er henvist til vores trivselsregler.

Angående grundforureningen som tidligere omtalt, så er vi nu på venteliste for at få undersøgt grunden. Region Hovedstaden sender orienteringsbrev ud når undersøgelsen går i gang.

Nets har varslet en mindre stigning i gebyret på papirindbetalingskort fra nytår. Om det får afsmittende virkning på det gebyr Boligexperten påfører er ikke afklaret.

Dragør kommune har sendt os en invitation til møde om ”Den nære boligkvalitet” i Dragør Kommune. Desværre er der ikke nogen herfra som deltager.

Dragør kommune har sendt en invitation til at deltage i udvikling af en robust kystkommune. Der er der heller ikke nogen fra os som deltager.

 1. Gennemgang af seneste økonomioversigt
  Økonomioversigten blev gennemgået og der var ingen bemærkninger.
 2. Igangværende og kommende projekter
  1. Udskiftning af nye vinduer på nordsiden i Blok A
   Stueetagen er udskiftet i 2018, 1. sal er udskiftet i oktober. Øverste etage i blok A tages i foråret.
  2. Poolområdet
   1. Miljøgodkendelse er bestilt. Afventer.
  3. Reparation af indgangspartier
   3 er repareret men mangler at blive malet til foråret 2020.
  4. Udskiftning af låger til affaldsskakte er bestilt og godkendt
  5. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen vil blive iværksat i efteråret 2020.
  6. Lamper på svalegange. Michael vil spørge om rådgivning, tilbud og miljøtilskud hos den faste elektriker
  7. Vandforsyningen til lejlighederne (se punkt 2)
 3. Afsluttede projekter
  1. Poolområdet
   1. Bænke- og grillarealer er afsluttet.
 4. Kommende mødedatoer
  1. Årsafslutning den 13. december 2019 kl. 18.
  2. Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19. Formøde kl. 17.30.
 5. Eventuelt
  Birketræer vil blive fældet. Der kommer en besked ud.

Lisbeth Brandt Pedersen