Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale
Til stede var: Knud, Janni, Kim, Christian, Jesper, Carsten og Birgitte.
Afbud fra: Michael

Dagsorden:

 1. Valg af referent
  Knud blev valgt

 2. Generel information
  I begyndelsen af november fik vi foretaget hovedrengøring af trappeopgange, og der har kun været positive bemærkninger.
  Den 3. december var Knud på besøg hos Boligexperten og drøfte opstart på vandrørsprojektet.
  Knud har forsøgt at tage bookingsystemet i PROBO i brug ved leje af selskabslokalet, og det har været en succes, så det fortsætter vi med på trods af nogle mindre hensigtsmæssigheder. Det fungerer også fint med at kræve betaling for lokalet samtidig med at det bliver reserveret. Kim og frue overtager administrationen af selskabslokalet. Der er indkøbt nogle termokander, vandkarafler og salt/peberbøsser.
  I Januar ændrede Boligexperten foreningens adresse i CVR. Det er en fejl og Knud har informeret dem om at det skal de ikke gøre. Det er nemlig således, at Dragør kommune fremover kontakter grundejerforeninger i Dragør via e-Boks og hvis vores adresse er hos BXP eksisterer vi ikke i Dragør kommunes kontaktregister.
  Der har været rygter om at nogen opkøber lejligheder i Lodsgården, men det har jeg ikke kunnet få bekræftet ved gennemgang af de handler som er sket i den seneste periode. Men selv om det skulle være tilfældet kan vi ikke gøre så meget ud over at fastholde vores 2 års regel i forbindelse med udlejning. Det kræver selvfølgelig at vi bliver bekendt med at der er sket en udlejning. Vi kigger i øvrigt stadig på om vi har fået alle fremlejekontrakter.
  Og endelig så har vi nogle udfordringer med Electrolux, Pay4Wash/PayPerWash som Knud har overdraget til administrator for udredelse.
  Lejligheden Lodsgården 3 B, st. th. har pr. 01-11-2018 fået ny ejer
  Lejligheden Lodsgården 4 C, 1. th. har pr. 01-01-2019 fået ny ejer

 3. Gennemgang af seneste økonomioversigt
  Økonomioversigten for 2018 samt januar 2019 blev drøftet. På bundlinjen kunne vi med tilfredshed konstatere at vi har holdt os indenfor det for 2018 budgetterede beløb. Januar 2019 gav ingen anledning til bemærkning.

 4. Belfor 24-timers ejendomsvagt
  Selv om vi har fået tilbudt en gratis tilslutning vurderer vi at det vil være et fordyrende mellemled, så tilbudet blev fravalgt.

 5. Behandling af tilbud på el-leverancer
  Vi har ikke nået at få tilbud fra andre leverandører, så vi udsætter beslutningen.

 6. Administration af selskabslokalet
  Kim har tilbudt at varetage administrationen af selskabslokalet og fik overdraget nøglerne

 7. Beboerhenvendelser (Lukket punkt)

 8. Igangværende og kommende projekter

  1. Udskiftning af nye vinduer på nordsiden i Blok A
   Stueetagen er udskiftet i 2018 og vi vil gerne fortsætte med 1. sal, men afventer fremlæggelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

  2. udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør
   Efter seneste tilbagemelding fra leverandør mangler der stadig enkelte lejligheder. Udskiftningen i disse forventes påbegyndt i uge 10.
   Det blev nævnt, at normalt vil man få tilsendt aflæsningsresultatet på mail umiddelbart efter aflæsningen. Knud nævnte at CASI nok endnu ikke har fået ejernes kontaktoplysninger endnu, da vi stadig må siges at være i opstartfasen.

  3. Poolområdet

   1. Miljøgodkendelse (Afventer punkt II)

   2. Bruser til afskylning. Michael sørger for etablering inden badesæsonen starter.

   3. Tryghedsskabende foranstaltninger (fra mødet 25/9)
    Gelænder og skridbelægning monteres inden badesæsonen påbegynder. Michael har kontakten.

   4. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen)
    Borde og bænke er indkøbt i 2018. Det var nødvendigt at øge området med flisebelægning, så det blev en smule dyrere end tilbudet. Blomsterkummerne anskaffes inden badesæsonen starter så vi får et pænt og indbydende område. Karsten bemærkede at der var plads til nogen forbedring i relation til flisebelægningen.

  4. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen
   – endnu ikke planlagt

  5. Lamper på svalegange
   Lamperne er fra den gang Lodsgården blev bygget og er ikke energivenlige. Lyset generer beboerne i blok B og der er ikke lys der hvor der er brug for det, for eksempel er kun hver anden døråbning belyst.
   – udskiftningen er endnu ikke planlagt

  6. Vandforsyningen til lejlighederne
   Vi har indgået en aftale med Boligexpertens byggetekniske afdeling og forventer at kunne fremlægge en projektplan og et budget med finansiering på førstkommende ordinære generalforsamling.

  7. Bede ved blok A+B
   Udskydes til 2020

 9. Afsluttede projekter:

  1. Udskiftning af fliser ved hobbyrummet
   Dette er afsluttet, men Karsten påpegede at der ved vaskeriet mangler at blive lagt en cementkant mellem fliseafslutningen og trinet ind til vaskeriet.

 10. Kommende mødedatoer

  1. Næste møde fastlægges når vi har materiale fra Boligexpertens byggetekniske afdeling.

  2. Generalforsamling torsdag den 2. maj 2019

 11. Eventuelt
  Karsten påpegede det tilbagevendende problem med cykler som bliver efterladt når folk fraflytter. Han tilbød at stå for en cykelrevision og dette tilbud blev accepteret. Der udsendes information til alle beboere og til ejere som ikke bor i Lodsgården.
  Det blev også nævnt, at de nye skraldebiler fra ARC er meget tungere end de gamle og at de laver dybe furer i belægningen på brandvejene når de kører ned til skraldeøerne. Vi kan jo ikke forbyde dem at køre ned, så vi bliver nok nødt til at flytte øerne nærmere parkeringspladsen. Vi skal i den forbindelse tage højde for at der indenfor kort tid nok bliver stillet krav om affaldssortering, så vi skal gøre plads til flere containere.
  Vi fik taget pæn afsked med Janni som har solgt sin lejlighed pr. 1. marts og Karsten indtræder dermed i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 21.30