Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2018

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 22. oktober 2018 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale


Til stede var: Knud Berggreen (formand), Janni Gøtterup, Kim Eisenhardt, Christian Weber, Jesper Duus, Karsten Jul Brædder og Michael Thers
Afbud fra: Birgitte Holten Hansen

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Gennemgang af seneste økonomioversigt

 4. Administration af selskabslokalet, herunder gennemgang af check- og mangelliste

 5. Beboerhenvendelser (Lukket punkt)

 6. Igangværende og kommende projekter

  1. udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør
   (I gang)

  2. Poolområdet

   1. Miljøgodkendelse

   2. Bruser til afskylning

   3. Tryghedsskabende foranstaltninger (fra mødet 25/9)

   4. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen)

  3. Udskiftning af fliser ved hobbyrummet

  4. Udskiftning af nye vinduer i Blok A i stueetagen
   (I gang)

  5. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen
   (udskydes til 2019)

  6. Lamper på svalegange
   (udskydes til 019)

  7. Vandforsyningen til lejlighederne
   (Afventer Boligexperten)

  8. Bede ved blok A+B (Janni)

 7. Afsluttede projekter:

  1. udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling

 8. Kommende mødedatoer

  1. Næste møde?

 9. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent

Knud blev valgt

Ad 2: Generel information

Den 25/9 havde bestyrelsen inviteret til et dialogmøde om tryghedsskabende foranstaltninger ved svømmebassinet. Der var inkl. bestyrelsen fremmødt 14 ejere og 2 lejere. Referatet fra dette møde vil blive udsendt i disse dage.

Vi har forespurgt om at få udvidet vores forsikring med dækning for skjulte rør, men har fået afslag på grund af rørenes generelle tilstand. Det var nok forventeligt at svaret var sådan, men vi skal tage det op igen når vi på et tidspunkt har fået udskiftet alle rørene.

Det har været nødvendigt at påtale, at MC-parkeringen er reserveret til motorcykler og der ikke må parkeres biler på denne. Administrator har skrevet til vedkommende og påtalt dette med angivelse af at der vil blive opkrævet en afgift på 795,- kr. pr. døgn så længe han parkerer der.

Boligexperten har uopfordret fået forhandlet renten på foreningens fælleslån ned, således at renten i Danske Bank falder fra henholdsvis p.t. 5,5 % og 4,25 % til p.t. at være 3,50 % for alle lån.

Pay Per Wash-vaskeriet er nu i fuld gang. Der er her i opstartfasen stadig nogen som skal have lidt hjælp, og det gør Michael gerne. Vi andre har også hjulpet når vi alligevel har været i vaskeriet.
Det er muligt at hente en app til sin mobiltelefon, men man skal være opmærksom på at hente den rigtige vaskeri-app som hedder “Pay Per Wash” er til det system som vi har. Den app som I skal hente (hvis I vil bruge en app) hedder Vision Mobile og udviklerens navn er Electrolux AB. Men man behøver ikke en app, man kan bare bruge sin internetbrowser. Link til systemet er på Lodsgårdens hjemmeside www.lodsgaarden.dk

Et af vores medlemmer har en lejer som nægter at fraflytte lejligheden med påstand om at den i lejekontrakten anførte tidsbegrænsning er ugyldig. Knud har efterfølgende fået bekræftet fra vores advokat at tidsbegrænsning i lejekontrakter er gyldige, så vi fastholder den hidtidige praksis med en tidsbegrænsning på maksimalt 2 år.

Dansk Glasforsikring bliver fusioneret med Concordia Forsikring pr. 1. januar 2019. Vores kollektive forsikring fortsætter hos Concordia på samme vilkår.

Et af birketræerne ud mod cykelstien har haft en knækket top og gren. Noget af skaden er sket for et par år siden under en storm, men der er også knækket en større gren. En beboer i Lodsgården, som er professionel indenfor den slags, har tilbudt at foretage den nødvendige afskæring uden beregning. Arbejdet er udført til fuld tilfredshed.

Lejligheden Lodsgården 1 A, st. 9 bliver pr. 01-11-2018 overtaget af Diana Maria Agger & John Agger. Sælger er Ib Roikier .

Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 208 bliver pr. 15-11-2018 overtaget af Martin Leth. Sælger er Niels Arne Hansen.

Lejligheden Lodsgården 2 B, st. tv. bliver pr. 01-11-2018 overtaget af Ole Jørgen Bay-Schmidt. Sælger er Jan Ingolf & Inger Renate Nielsen.

Ad 3: Gennemgang af seneste økonomioversigt

Der var ingen bemærkninger til denne

Ad 4: Administration af selskabslokalet, herunder gennemgang af check- og mangelliste

Da Janni fraflytter har vi ikke nogen til at administrere selskabslokalet. Der var enighed om at sætte et opslag i opgangene hvor vi annoncerer efter en til at varetage dette. Knud laver et udkast til et sådan opslag.

Janni har skrevet en tjekliste som skal bruges ved udlejning af selskabslokalet.

Vi gennemgik også mangellisten og blev enige om at indkøbe nogle skåle, termokander, vandkarafler (til postevand), pander, gryder og grydeskeer, fade, salt- og peberbøsser. Vi kigger også på en høj stol.

Ad 5 Beboerhenvendelser (Lukket punkt)

Ad 6: Igangværende og kommende projekter

(a): udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør er i fuld gang. Elektrikeren er lidt forsinket på grund af at der mange steder er meget vanskelige arbejdsforhold. Der kan være brug for lidt maling og småreparationer der hvor de gamle målere har siddet, men det må man selv klare, da der er så mange forskellige farvenuancer.

(b): Poolområdet: Miljøgodkendelse er afhængig af Bruser til afskylning som sættes op i foråret. Tryghedsskabende foranstaltninger (fra mødet 25/9) igangsættes så det er klart inden næste sæson. Lægning af fliser på bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen) er bestilt. Michael tager fat i Flemming Kindler, som samtidig foretager…

(c) Udskiftning af fliser ved hobbyrummet

(d) Udskiftning af nye vinduer i Blok A i stueetagen er i gang og forventes afsluttet i løbet af ugen.

(e) Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen (udskydes til 2019)

(f) Lamper på svalegange (udskydes til 019)

(g) Vandforsyningen til lejlighederne afventer teknisk afdeling hos Boligexperten

(h) Bede ved blok A+B er sat helt i bero

(i – ekstra punkt) Tilbud fra rengøringsselskabet om hovedrengøring i begyndelsen af december accepteres

Ad 7: Afsluttede projekter:

Udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling er afsluttet

Ad 8: Kommende mødedatoer

Torsdag den 13/12-2018 kl. 19

Tirsdag den 26/2-2019 kl. 19

Ad 9: Eventuelt

Jesper påpegede, at de gamle bænke smitter af på tøjet og det vil man nok ikke kunne gøre noget ved. Vi aftalte at vi efterhånden udskifter disse til nye af samme type som vi har anskaffet til poolområdet, da de er vind og vejrbestandige. De er dog meget tunge, så når de placeres på de grønne områder mellem boligblokkene skal der etableres nogle flisebelagte øer.

Mødet sluttede kl. 20.15

Knud Berggreen
Referent