Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale
Til stede: Knud, Kim, Christian, Jesper, Birgitte, Michael, Jens (BXP), Bo (SBS)
Afbud fra: Karsten

Dagsorden:

 1. Valg af referent
  Knud blev valgt

 2. Drøftelse af projekt vandrør og faldstammer med BoligExperten og BSB
  Vi fik gennemgået projektet, drøftede forløbet og budget. Foreløbigt materiale samt budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
  Vi afholder et møde igen efter påske, hvortil vi får udarbejdet mere detaljeret materiale, som kan eftersendes til medlemmerne.

 3. Generel information
  CASI har meddelt at de mangler ca. 1 dags arbejde. Nærmere om hvornår aftaler de med Michael. Det er vigtigt at projektet bliver afsluttet, da alle venter på slutafregningerne. Det er et krav at beboerne overholder de aftaler om tilgængelighed som aftales med CASI da vi ellers må indføre en bod.
  – Michael og Knud har gennemgået ejerlisten for at identificere udlejede lejligheder og der er sendt en liste til Helle over de lejligheder, hvor vi mangler lejekontrakter.
  Cykelrevision er igangsat af Karsten.
  – Materiale til blomsterkummer til svømmebassinområdet er bestilt af Jesper
  – PA-anlæg til generalforsamlingen er bestilt af Knud

 4. Gennemgang af seneste økonomioversigt
  Økonomioversigten for marts var endnu ikke modtaget og det gav ikke rigtig mening at kigge på januar/februar

 5. Beboerhenvendelser (Lukket punkt)

 6. Revideret regelsæt for vaskeriet
  Knud havde udarbejdet et revideret regelsæt for vaskeriet. Bortset fra en minimal ændring blev dette godkendt.
  Det blev påpeget at vognene med vaskekurve var i en meget ringe stand og Michael skal indkøbe 4 stk. nye.

 7. Forberedelse til Generalforsamling 2019
  – På valgt i år: Christian, Jesper og Karsten – alle er villige til at modtage genvalg
  – Bestyrelsens beretning – Knud havde udarbejdet et forslag som blev godkendt
  – Kandidat til formandsposten? – ikke afklaret
  – Godkendelse af budget – ikke modtaget fra administrator endnu.

 8. Igangværende og kommende projekter

  1. Udskiftning af nye vinduer på nordsiden i Blok A
   (Stueetagen er udskiftet i 2018, fortsættelse med 1. sal drøftes på generalforsamlingen)

  2. udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør
   (I gang – se Generel information)

  3. Poolområdet

   1. Miljøgodkendelse (Mangler)

   2. Bruser til afskylning (Mangler)

   3. Tryghedsskabende foranstaltninger (fra mødet 25/9) – Gelænder er bestilt. Skridbånd mangler

   4. Bænke- og grillarealer (40.000 kr. rammen) – Projektet er afsluttet

  4. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen
   (udskydes til efter GF)

  5. Lamper på svalegange
   (udskydes til efter GF)

  6. Vandforsyningen til lejlighederne
   Se punkt 2

 9. Kommende mødedatoer

  1. Næste møde? Vi skal finde en dato efter påske.

  2. Generalforsamling torsdag den 2. maj 2019

 10. Eventuelt

Vi drøftede betaling for leje af selskabslokalet. Efter vi har indført at betaling skal ske samtidig med reservationen har det ikke været nødvendigt at rykke folk.
Vi drøftede hvordan vi skal forholde os i tilfælde af afbud og for ikke at man bare skal reservere lokalerne for en sikkerheds skyld og så afbestille i sidste øjeblik og få gebyret tilbage, hvorved man har blokeret for andre, så kom vi frem til, at refundering af lejen ikke ville ske hvis afbuddet kom senere end en måned før den dag det var reserveret til.

Mødet sluttede kl. 21.25

Referent:
Knud Berggreen