Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00

Afholdes i Lodsgårdens selskabslokale
Tilstede: Knud, Janni, Kim, Birgitte og Jesper
Afbud: Christian og Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Gennemgang af seneste økonomioversigt

 4. En ekstraordinær fremlejesituation (Lukket emne da der er tale om en personsag)

 5. Dagsordenspunkter fra Janni:

  1. Opgangene

  2. Bedene langs blokken

  3. Opgangsdørene. Maling af disse eller nye døre.

 6. Generalforsamlingen

  1. Færdigbehandling af bestyrelsen årsberetning

  2. Godkendelse af regnskab og budget

  3. Forslag om udskiftning af el-målere, varmemålere samt leverandør

  4. Forslag om udskiftning af vaskemaskiner samt etablering af elektronisk reservationstavle med betaling

  5. Forslag vedrørende poolområdet 1 og 2

  6. Vedligeholdelsesopgaver

   1. Opstart af nye vinduer i Blok A i stueetagen

   2. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen

   3. Lamper på svalegange

 7. Afsluttede projekter:

  1. (Ingen endnu)

 8. Status på igangværende projekter

  1. Musik i selskabslokalet

  2. Svømmebassin
   Godkendelse af skilt med regler for området

 9. Igangsætning af større projekter:
  (Ingen endnu)

 10. Kommende mødedatoer

  1. Næste møde?

  2. 3. maj 2018: Ordinær generalforsamling på Strandhotellet

 11. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent

Knud blev valgt

Ad 2: Generel information

I marts udsendte vi en beboerinformation, som omtalte dels hvad vi har lavet og dels hvad vi gerne vil lave. Tidsplanen kommer dog ikke helt til at holde på grund af likviditeten. I begyndelsen af marts kom vores konto nemlig i overtræk og vi satte alt arbejde, som ikke er nødvendigt eller påbegyndt, i stå indtil vi har fået et overblik over økonomien.. Der var kommet nogle store regninger på vand, gas og el som vi ikke havde ventet på det tidspunkt, ligesom der var kommet nogle ekstraregninger på svømmebassinrenoveringen.
Udfordringen er at vi kun har et årsbudget, men vi mangler et likviditetsbudget, som viser vores likviditet på månedsbasis.

Electrolux har fået nyt it-system, og der var sket en fejl, så vi blev opkrævet 2 gange for vedligeholdelsesabonnementet. Det er blevet rettet.

El-regnskabet er udsendt til alle pr. post i stedet for elektronisk. Forklaringen fra Boligexperten var at det er et specialbrev, som ikke er lavet elektronisk. De er enige i at dette naturligvis skal være elektronisk fremover.

En beboer har rettet henvendelse vedr. køb af en Nissan Leaf som er en el-bil, hvor man får 2 års gratis el-forbrug. Han ville gerne have opsat en lademulighed, som kan ske gratis fra leverandøren. Knud har meddelt ham, at han skal formulere et forslag som kan fremsættes på generalforsamlingen.

Der har været en beboerhenvendelse vedr. brud på altranbrøstværnet. Michael kigger på det og rekvirerer evt. en murer.

Der har været en beboerhenvendelse vedr. brevpostgebyret, som Knud besvarer.

Den europæiske persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. Boligexperten har inviteret til informationsmøder, men desværre er vi optaget af andre møder på de anførte datoer. Vi håber at der kommer et tredje møde.

Jesper har gjort opmærksom på et system der hedder Doodle, som er genialt til at finde ledige datoer til møder. Det er prøvet af, og ser brugbart ud.

Knud fandt ud af at Strandhotellet ikke var klar til vores generalforsamling efter branden og Hollænderhallen ville muligvis være lukket på grund af lock-out. Der er i stedet truffet en aftale med Beghuset.

Lejligheden Lodsgården 1 A, st. 10 er pr. 01-03-2018 overtaget af Liselotte Thomasen. Navnet på sælger er Rasmus Fjeldgaard Hansen.

Ad 3 Gennemgang af seneste økonomioversigt

Seneste økonomioversigt var for februar, så den kunne ikke sige så meget. Knud har forsøgt at lave en likviditetsoversigt for det kommende år, men er ikke helt færdig. Vi mangler et værktøj til at se den fremtidige økonomi.

Ad 5: Dagsordenspunkter fra Janni

Opgangene – her tænkte hun på afskalningen ved indgangspartierne på grund af saltudtræk.
Bedene langs blokken – Hun undrer sig over at der ikke er sket noget, når nu det er besluttet. Der var ikke udarbejdet nogen konkrete planer.
Opgangsdørene. Maling af disse eller nye døre. Der var lidt debat om de var rådne eller ej.

Ad 6: Generalforsamlingen

Beretning, regnskab, budget og forslagene blev færdigbehandlet

Forslagene vedr. svømmebassinområdet samt vedligeholdelsesopgaverne afventer.

Ad 7: Afsluttede projekter

(Intet her)

Ad 8 Status på igangværende projekter

Musik i selskabslokalet – Det blev besluttet at indkøbe en Harman/Kardon Onyx Studio 4 som fås til 1/3 på tilbud.
Svømmebassin – Teknikken forventes at være færdig i løbet af næste uge og herefter bliver det så klargjort.
Forslag til skilt med regler for området blev debatteret, Janni var ikke enig i udvidelse af tidsrummet og formuleringen omkring boldspil. Udvidelsen af tidsrummet sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Ad 9 Igangsætning af større projekter

(Intet her)

Ad 10 kommende mødedatoer

3. maj 2018 kl. 17.30: Formøde
3. maj 2018 kl. 19.00 : Ordinær generalforsamling på Beghuset

Ad 11 Eventuelt

(Intet til referat)

Mødet sluttede kl. 21.45

Knud Berggreen
Referent