Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2018

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Til stede: Knud, Janni, Kim, Christian, Birgitte, Jesper, Michael + gæster

Afbud fra: Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Drøftelse af tilbud på varme- el- og vandmåling og regnskab.

 3. Generel information

 4. Gennemgang af seneste økonomioversigt

 5. Behandling af forslag til reviderede regler for leje af selskabslokalet

 6. Afsluttede projekter:

  1. (Ingen endnu)

 7. Status på igangværende projekter

  1. Svømmebassin

  2. Opstart af nye vinduer i Blok A i stueetagen i midten af maj

  3. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen i midten af maj

 8. Igangsætning af større projekter:

  1. Lamper på svalegange

 9. Kommende mødedatoer

  1. Næste møde?

  2. 3. maj 2018: Ordinær generalforsamling på Strandhotellet

 10. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent:

Knud blev valgt

Ad 2: Varme- og el-regnskab

Vi havde besøg af Claus Toft og Mikkel fra CASI Technology som fortalte om deres produkter og ydelser samt gav svar på spørgsmål fra bestyrelsen.

Ad 3: Generel information:

Den 19. februar blev der udsendt beboerinfo samt varsel om at det fremover koster 65 kroner i kvartalet i brevpost-gebyr at modtage fysisk post.

El-målerne skulle have været aflæst og indberettet af beboerne den 1. januar. Der var en frist til den 25 januar, hvorefter der påløb et gebyr på 100 kr. Den sidste aflæsning kom først den 20. februar efter adskillige henvendelser.

Der er en som har sendt anmodninger til vores fælles mailadresse om at vi tilføjer ham som kontakt i LinkedIN. Det gør vi naturligvis ikke og kan heller ikke, da denne adresse slet ikke har en LinkedIN-konto.

Knud er blevet kontaktet af Ørsted, som gerne vil indgå en gas-aftale når den nuværende med HMN udløber. Da Ørsted i forvejen leverer el mener de at det er en fordel for os at få det samlet. HMN er i mellemtiden blevet solgt, og vi har ikke nogen tilknytning til køberne.

Vi indsamler stadig lejekontrakter for de fremlejede lejligheder.

Knud har fået en forespørgsel om at give beboerne en introduktion i brugen af ProBo-systemet på generalforsamlingen. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at gøre dette på denne aften, men når der er interesse for det må vi forsøge at opfylde ønsket på en eller anden måde.

Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 212 er pr. 01-02-2018 overtaget af Chun Shan Yue. Den fraflyttende ejer er Tania Maria Rasmussen .

Ad 4 Gennemgang af seneste økonomioversigt.

Den nye vaskemaskine er opført som en udgift. Den bør være et aktiv som der afskrives på. Papir og porto er et meget stort beløb, men vi håber at det bliver reduceret efter indførsel af brevpost-gebyret.

Ad 5 Reviderede regler for leje af selskabslokale/musikanlæg

Der var lidt debattering om teksten i det reviderede regelsæt vedr. musikanlæg. Da lokalet blev renoveret blev det gamle anlæg kasseret, men der blev ikke købt et nyt. Det blev besluttet at købe et mindre anlæg med Bluetooth hvor man kan afspille sin musik via Smartphone og tablet/iPad, som er den måde man nu spiller musik på.

Ad 6 Afsluttede projekter

Intet her

Ad 7 Status på igangværende projekter

Der arbejdes dagligt i fyrrummet på rørføringen til svømmebassinet.
Altanvinduer og -døre i stueetagen i Blok C samt køkkenvinduer i stuen i Blok A vil kunne påbegyndes i midten af maj måned.
Det Grønne Udvalg er i store træk færdige med planlægningen i det rekreative område omkring svømmebassinet

Ad 8 Igangsætning af større projekter

Knud er ved at undersøge besparelser med udskiftning til LED-belysning over det hele, da vi måske kan opnå et tilskud selv om lyset på parkeringspladsen allerede er udskiftet til LED. Der vil nok være tale om udskiftning af lyskilder på svalegange, i opgange samt i kælderen.

Ad 9: kommende mødedatoer:

Næste mødedato holdes åben

Generalforsamling afholdes 3. maj 2018 kl. 19 med et formøde kl. 17.30. Kim og Knud er på valg og er villige til at modtage genvalg. Begge suppleanter er på valg og Jesper er villig til genvalg. Charlotte modtager ikke genvalg.
Forslag fra bestyrelsen? Umiddelbart ingen forslag der påvirker vedtægterne. El- og varmemåling stilles som forslag

Mødet blev afsluttet 21.45

Knud Berggreen
Referent