Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generaforsamling i
E/F Lodsgården
Den 24. maj 2017, kl. 18.00

Sted: Foreningens selskabslokale, Lodsgården 1A.

Dagsorden
1. Valg af dirigent, bestyrelsens udpegning af referent.
2. Forslag fra bestyrelsen.
a) Ændring af vedtægtens § 9, c, elektronisk indkaldelse, 12, 2.
b) Ændring af vedtægtens § 21, ændring af tekst fra skal til kan.
c) Ændring af vedtægtens § 9, e, valg af dirigent
d) Ændring af vedtægtens § 19, korttidsudlejning.

Forslagene er til 2. behandling på ekstraordinær generalforsamling, da endelig vedtagelse ikke kunne ske på den ordinære  generalforsamling jvf. foreningens vedtægt par.9, stk i.

Forslagene kan blive vedtaget ved at 2/3 dele af de repræsenterede stemmer på denne generalforsamling stemmer for forslagene.

Der er vedlagt fuldmagt.

På bestyrelsens foranledning og med venlig hilsen
Helle Luther Leander Larsen
Boligexperten Administrator

  • Indkaldelsen, med bilag, er udsendt pr. post den 3. april 2017