Referat fra møde med motorcyklister onsdag den 30. marts 2016

Referat fra møde med motorcyklister onsdag den 30. marts 2016

Afholdtes på Lodsgårdens parkeringsplads kl. 17.00

Tilstede: Knud, Kim, Michael samt flere interesserede beboere

Baggrund:

Færdselsloven er også gældende i Lodsgården, og motorcykler må derfor heller ikke køre/parkere på brandvejene langs blokkene, hvor der er motorkørsel forbudt. Motorcykler skal i stedet parkeres på parkeringspladsen. Imidlertid har der i løbet af de seneste år været stjålet 2 motorcykler fra parkeringspladsen, hvoraf den ene siden blev fundet totalt udbrændt. Da der hidtil ikke har været faciliteter til at fastlåse motorcyklerne på parkeringspladsen har beboerne derfor, i strid med reglerne, valgt at fastlåse dem til cykelstativerne på brandvejene.

På den baggrund havde bestyrelsen i efteråret stillet beboere med motorcykler og scootere med stor nummerplade et møde i udsigt om etablering af motorcykelparkering (MC-parkering) på parkeringspladsen, således at færdselsloven kan opfyldes i trygge rammer. Dette møde er derfor blevet afholdt i dag efter forudgående opslag i trappeopgangene.

Løsning

Der blev drøftet et par forskellige placeringer, men vi kom frem til at en acceptabel sikring af motorcyklerne bedst kan opnås ved at placere en plads til MC-parkering mellem indkørslen og transformatorstationen.

MC-parkering 
Der vil derfor blive reserveret 2 pladser overfor hinanden umiddelbart ved transformatorstationen, hvor der vil blive faststøbt nogle galvaniserede rør hvortil motorcyklerne kan fastlåses. Der vil tillige blive opsat 2 blomsterkummer, således at parkering af biler ikke er muligt. 45-scootere kan også parkeres der, såfremt der er plads til overs.

Mødet sluttede kl. 17.25

Referent
Knud Berggreen