Referat fra bestyrelsesmøde den 20. april 2016

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2016

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 19.00

Til stede: Knud, Janni, Kim, Christian, Beate og Michael
Afbud: Birgitte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Status fra Rørgruppen

 4. Lovkrav om varmtvandsmålere

 5. Asfaltering

 6. Generalforsamling

  1. Gennemgang af indkaldelse

  2. Gennemgang af budgetudkast

  3. Gennemgang og afslutning af bestyrelsens forslag

 7. Årets projekter:

  1. Døre i blok A (fortsat fra 2015)

  2. Vinduer i blok B og C (fortsat fra 2015)

  3. Nummerskilte til blok A (næsten afsluttet)

  4. Etablering af MC-parkering

  5. Beplantningen omkring Lodsgården

 8. Nye mødedatoer

  1. Den 10/5 kl. 18: Bestyrelsesmøde (formøde) på Badehotellet

  2. Den 10/5 kl. 19: Ordinær generalforsamling på Badehotellet

 9. Eventuelt

Ad 1: Knud blev valgt

Ad 2: Siden Sidst (23/3 – 20/4)

Den 30. april havde Knud møde med de beboere der har motorcykler med henblik på at finde en velegnet plads hvor motorcykler kan stå ugenert. Der var enighed om at de to pladser først ved indkørslen lige op ad transformatorstationen var de bedst egnede til formålet. Michael er i gang med forberedelserne.

Der er blevet opsat lys på gavlene mod øst og der er opsat kontakter på parkeringspladsen til montering af spotlamper med bevægelsessensorer.

Der var desværre lavet en fejl i teksten i opkrævningerne for april vedr. afregning af el-regnskab, hvor der er skrevet varmeregnskab i stedet.

Revisor er i år gået over til digital underskrivning af årsregnskabet, hvor bestyrelsen går ind med sin personlige NemID og foretager en elektronisk underskrivning.

Lejligheden Lodsgården 1 A, 2. 213, er solgt med overtagelse pr. 01-05-2016 til Frederik Kongebro Madsen. Sælger er Charlotte og Allan Sørensen.

Lejligheden Lodsgården 3 B, 2. tv., er solgt med overtagelse pr. 01-07-2016 til Birthe B. & Karsten Mortensen . Sælger er Beate Frank .

Ad 3: Status fra Rørgruppen

Vi har fået et foreløbigt overslag på 3 mio. pr. blok. Vi har nedlagt Rørgruppen og finder løsning undervejs som tingene sker.

Ad 4: Varmtvandsmålere

Michael har haft besøg af en ingeniør/VVS som vil komme med en vurdering af anlægget med henblik på at søge dispensation for individuel måling.

5: Asfaltering

Knud har indhentet et tilbud på lapning af huller på parkeringsplads m.m. Tilbud fra Øens Murerfirma accepteret.

Ad 6: Generalforsamling

Indkaldelse, budgetudkast er gennemgået og i store hele godkendt.

Det blev besluttet at bestyrelsens beretning skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsens 6 forslag blev gennemgået, færdigbearbejdet og godkendt.

Ad 7: Årets projekter

 1. Døre i blok A (fortsat fra 2015 og afsluttes i år)

 2. Vinduer i blok B og C (fortsat fra 2015 og afsluttes i år)

 3. Nummerskilte til blok A (afsluttet)

 4. Etablering af MC-parkering (Er under forberedelse)

 5. Beplantningen omkring Lodsgården

 6. Asfaltering (overført fra punkt 5)

Ad 8: Nye mødedatoer

Medmindre der bliver behov for et møde før, er der kun disse:

 1. Den 10/5 kl. 18: Bestyrelsesmøde (formøde) på Badehotellet

 2. Den 10/5 kl. 19: Ordinær generalforsamling på Badehotellet

9: Eventuelt

Janni vil gerne stå for en eventuel indvielsesreception af det istandsatte selskabslokale.

Mødet hævet kl. 20.40