Referat fra bestyrelsesmødet (formøde) tirsdag den 16. juni 2015

Referat fra bestyrelsesmødet (formøde) tirsdag den 16. juni 2015

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale kl. 18.30

Deltagere: Knud, Janni, Kim, Christina og Christian. Beate (fra 18.45)

Afbud fra Birgitte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Nummerskilte til blok A

 4. Dørskilte til nye døre

 5. Forberedelse til generalforsamling
  Emne til Dirigent?
  Udpegning af referent
  Fordeling af fuldmagter
  Sidste spørgsmål inden generalforsamlingen?

 6. Nye mødedatoer
  Der er aftalt Tirsdag den 25/8 kl. 18.00 – Denne ønskes flyttet til en anden dag, fx torsdag den 27/8.

 7. Eventuelt

Ad 1: Knud tilbød at skrive referat og blev valgt

Ad 2 Siden sidst:
Lejligheden Lodsgården 3 B, 1. tv. er pr. 01-05-2015 overtaget af Allan & Susanne Aistrup.
Sælger er MDE Entreprise Aps v/Adm. Dir. Mahir Demir.

Vi har desværre oplevet at der har været kontroverser mellem vicevært og en af de nye beboere. Der har åbenbart været nogle misforståelser og det har været nødvendigt at præcisere overfor beboeren at skulle der være behov for at fremsætte klager, så skal det ske til administrator. Det er bestyrelsen som prioriterer arbejdsopgaverne sammen med Michael og ikke de enkelte beboere.

Vi er blevet orienteret om, EUs medlemslande har underskrevet et energi-direktiv, hvori det indgår, at alt varmeforbrug skal afregnes efter individuelle målere pr. 1 januar 2017 og at det kan væres svært at opnå dispensation for denne regel.

Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer om at forlig, hvor beboeren og foreningen deler inkasso- og advokatomkostninger i forbindelse med en restance. Efter bestyrelsens mening er det ikke foreningens ansvar at betale én enkelt beboers udgifter så dette blev afvist.

Der er bestilt døre til Blok A og vinduer til Blok B og C. Dørene bliver udskiftet i løbet af uge 27 og 28.

Der har været henvendelser om hvornår svømmebassinet er klar. Der arbejdes på det. Men vi har jo haft oktobervejr i maj så det er blev noget forsinket.

Ad 3: Nummerskilte til Blok A

Firmaet som har leveret skiltet til svømmebassinområdet har været væsentlig billigere end de to andre som gav tilbud. Det blev derfor besluttet at Knud skulle indhente tilbud på nummerskilte i aluminium med vinyltal til Blok A.

Ad 4: Dørskilte til nye døre

Nye døre bliver leveret uden brevsprækker og derfor har vi en udfordring med navneskilte på disse døre. Knud har indhentet et tilbud på dørskilte i aluminium hvor der kan indskydes (Dymo)strimler med navn. Vi skal bruge knap 40 stk. til Blok A samt til øvrige døre der løbende skal udskiftes. Det blev besluttet at bestille 100 stk så vi kan sikre at der opsættes ens skilte på samtlige døre efterhånden som de udskiftes.

Ad 5: Forberedelse til generalforsamling:

Emne til dirigent: Der var enighed om at foreslå Knud medmindre der kom andre emner fra salen.

Udpegning af referent: Christina påtog sig opgaven

Adgangskontrol: Janni og Knud påtog sig opgaven med afkrydsning og udlevering af stemmesedler

Fordeling af fuldmagter: Knud havde som formand modtaget 4 fuldmagter med substitutionsret. Da man kun kan bære 2 fuldmagter blev de to overskydende overdraget til Kim

Ad 6: Nye mødedatoer

Den tidligere aftalte dato for næste møde blev ændret: Torsdag den 27/8 kl. 18.00

Ad 7: Eventuelt

Intet her

Slut kl. 19.30

/Knud Berggreen