Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015 kl. 17.30

Afholdtes på Dragør Strandhotel

Til stede før generalforsamlingen: Anne, Knud, Pia, Steen, Janni, Beate – samt administrator Helle

Til stede efter generalforsamlingen: Knud, Janni, Christina, Christian, Birgitte, Beate – samt administrator Helle

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Siden sidst

 3. Drøftelse af henvendelse fra en beboer

 4. Forberedelse til generalforsamling
  Udpegning af referent
  Janni, Pia og Anne er på valg. Steen har solgt. Kim vil gerne indgå i bestyrelsen. Har vi andre?
  Suppleanter?

  Efter generalforsamlingen mødes bestyrelsen til konstituering.

 5. Nye mødedatoer

 6. Eventuelt

Ad 1: Referent

Knud tilbød at tage referat og blev valgt

Ad 2: Siden sidst: 25. marts 2015 – 6. maj 2015

Der har været en forespørgsel fra en beboer om hvem der skulle betale for udskiftning af en punkteret rude. Ejerforeningen har vedligeholdelsen af selve vinduerne, men ruderne er beboernes eget ansvar og det er derfor beboerne som selv afholder udgiften til udskiftning af punkterede ruder.

Der har igen været en klage over isoleringsmateriale falder ned på altanen på 2. sal. Han blev henvist til at kontakte Michael som har en løsning med opsætning af nogle lister i mellemrummene.

Den 16. april var jeg en tur på rådhuset for at gennemgå papirer vedr svømmebassinet. Fandt en masse, men ikke noget der umiddelbart kunne være en miljøgodkendelse. Bliver nok nødt til at besøge Tårnby rådhus.

Telias mobilantenne er nu blevet fjernet. Teknikrummet beholder vi til arkiv.

Der har igen været en henvendelse vedr. fugt i Lodsgården 3 c st.til th.. Vi har fået foretaget mange undersøgelser af problemet uden at man kan komme frem til fejl i bygningen. Michael prøver en sidste løsning med at sætte nogle isoleringsplader i bunden af affaldsskakten.

Der har via administrator været en henvendelse vedr en ejer der påtænker at overdrage ejerlejligheden til sin søn således, at beboeren bliver boende i ejerlejligheden som lejer med sønnen som udlejer. Jeg har meddelt, at bestyrelsen ikke godkender lejekontrakter som ikke er tidsbegrænset til max 2 år.

Der har været indbrud hos (spørg Michael). Der er bestilt en ny dør. Vi skal have oprettet en forsikringssag på denne udskiftning.

Lejligheden Lodsgården 2 B, 2. th. er solgt pr. 01-05-2015 til Jeanne Blom Andersen . Sælger er Pia Lauge Bjørndal .

Lejligheden Lodsgården 2 C, 1. tv. er solgt pr. 01-06-2015 til Vivi Petersen . Sælger er Maria N. & Mikkel N. Scherling .

Lejligheden Lodsgården 4 C, 2. tv. er solgt pr. 01-06-2015 til Jens J. & Trine J. Mathiesen . Sælger er Steen Peter Svanholmer .

Ad 3: Drøftelse af henvendelse fra en beboer

En beboer har klaget over at han har fået en regning for reparation af tv-forbindelsen til flere lejligheder. Knud erklærede sig inhabil da bl.. andre han er berørt af skaden. Bestyrelsen fastholder at ejere som forårsager skader på fællesejendommen også skal betale for udbedring af skaderne. Det vil være forkert, at de øvrige i fællesskabet skal være med til at betale for sådanne skader.

Ad 4: Forberedelse til generalforsamling

Årsregnskabet gik rundt til underskrivning

Udpegning af referent: Helle indvilgede i at fungere både som dirigent og som referent. Sidstnævnte med hjælp fra bestyrelsen. Det vil udmønte sig i et kort beslutningsreferat.

Janni, Pia og Anne er på valg. Steen har solgt. Kim vil gerne indgå i bestyrelsen. Har vi andre? Knud har haft forespørgsel ude til Christian Weber og Christina Lauenbach – Steen udgår af bestyrelsen udenfor tur da han har solgt lejligheden. Derfor kan Kim indtræde på Steens post for 1 år.

Suppleanter: Kim indgår i bestyrelsen. Beate er villig til genvalg. Der skal findes mindst én suppleant på generalforsamlingen.

<Her afholdtes generalforsamlingen>

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen til konstituering:

Knud Berggreen, Lodsgården 1 A, 1, 111 – formand (På valg i 2016)
Janni Gøtterup, Lodsgården 2 B, 1.th. (Genvalgt for 2 år)
Kim Eisenhardt, Lodsgården 4 B, 1.tv. (Indtrådt i stedet for Steen. På valg i 2016)
Christian Weber, Lodsgården 1 A, 2, 201 (Nyvalgt for 2 år)
Christina Lauenbach, Lodsgården 2 C, 2. tv (Nyvalgt for 2 år)

Birgitte Holten Hansen, Lodsgården 3 C, 2. tv (Nyvalgt som 1. suppleant for 1 år)
Beate Frank, Lodsgården 3B, 2.tv (Genvalgt som 2. suppleant for 1 år)

ad 5: Nye mødedatoer

Tirsdag den 16/6 kl 18.30 formøde – kl. 19.00 ekstraordinær generalforsamlingen

Tirsdag den 25/8 kl. 18.00

ad 6: Eventuelt:

Intet noteret her

Mødet slut kl. 20:58

/Knud