Referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2014

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 17. november 2014 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokalet
Tilstede: Knud Berggreen, Janni Gøtterup, Anne Stochholm, Kim Eisenhardt, Beate Frank og Michael Thers.
Afbud fra: Steen Peter Svanholmer og Pia Sørensen.

Dagsorden:
1: Valg af referent
2: Siden sidst
3: Anvendelse af tidligere skralderum
4: Revision af trivselsregler (Kim)
5: Igangværende sager:
a: Udskiftning af døre i Blok A (de 5 døre for i år er udskiftet)0
b: Udskiftning af vinduer på nordsiden af Blok B og C (30 vinduer er udskiftet i år)
c: Opfriskning af opgange (Som besluttet den 3/7 er der taget kontakt til 2 malermestre for at få tilbud)
d: Miljøgodkendelse af svømmebassin
6: Nye mødedatoer
11. december 2014 kl. 18.00
?
7: Eventuelt

Ad 1:
Knud tilbød at tage referat

Ad 2:
Der er gennemført en lovpligtig arbejdspladsvurdering. Michael og Knud skal finde et tidspunkt, hvor de gennemgår rapporten. Det bliver en MUS.

15 lejligheder i blok B og C har fået nye vinduer på nordsiden. Vinduerne er hvide indvendigt og sorte udvendigt. En enkelt beboer ville gerne have sort indvendigt og ville derfor gerne vente til næste ombæring. Der resterer 27 lejligheder hvor udskiftning er tiltrængt. Når det bliver deres tur skal de hver have besked i god tid.

Affaldsgebyret som omtalt på sidste møde har vi fået fritagelse for. Knud har fået en vejledning fra kommunen til hvordan vi fremover skulle kunne slippe for disse breve.

Carsten Dollerup har informeret om at de har haft to sager, hvor vores beboeres banker og ejendomsmægler har været efter ”os” (dvs. Boligexperten)…
Men i begge sager, har det været berigtigende advokat, der ikke har formået at få klargjort til at Boligexpertens juridiske afdeling har kunnet godkende aflysning med den af os leverede fuldmagt.
Med andre ord, så sker det at berigtigende advokater uretmæssigt prøver at give skylden videre på Boligexperten når sælger eller dennes bank/ejendomsmægler klager over for lang ekspeditionstid.

Knud har gennemgået seneste økonomiopgørelse (oktober 2014) og det ser ud som om vi totalt holder os indenfor budgettet.

Knud er sammen med Carsten Dollerup ved at finde en dato for generalforsamling 2015

Ellers har det været en periode uden nogen form for drama.

Anne kommenterede økonomiopgørelsens budgettal ud for de enkelte detailkonti.Vi kom til den konklusion at der nok var tale om at hovedgruppens totaltal blot skulle placeres et sted. Budgettet på hovegruppeniveau ser ud til at hænge sammen.

Ad 3:
Anvendelse af de tidligere skralderum blev drøftet. De ville ikke være egnet til hverken cukler, barnevogne eller rollatorer. Der er i øvrigt behov for opbevaringsmulighed for håndværkernes materialer og til salt om vinteren. Det blev derfor besluttet at de skal anvendes til depotrum for sådanne materialer.

Ad 4:
Kim arbejder fortsat på at revidere trivselsreglerne.

Ad 5:
a: Vi fortsætter udskiftningen i 2015 med yderligere 5 døre.
b: Vi fortsætter udskiftningen i 2015 med yderligere 30 vinduer (15 lejligheder). Der er tillige et enkelt vindue i Blok A som skal vurderes.
c: Der blev valgt et tilbud og arbejdet skal udføres i første kvartal 2015. Det blev besluttet at skulle omfatte de to opgange i Blok A samt Opgang 4B på grund af deres tilstand.
d: Knud skal på et tidspunkt på besøg på rådhuset og gennemgå kommunens materiale.
– Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået og justeret

Ad 6:
11. december 2014 kl. 18.00 og 3. februar 2015 kl. 19.00

Ad 7:
Michael har endnu ikke modtaget sit kort fra banken. Knud tager kontakt til administrator.
Beate kunne oplyse at der ikke har været problemer i årets løb i forbindelse med udlejning af selskabslokalet. Det blev besluttet igen i år, at selskabslokalet ikke udlejes til nytår.

Mødet sluttede kl. 19.55