Udvendig vedligeholdelsei Blok A

I uge 31., august 2012., påbegyndes planlagt malerarbejde af udvendigt træværk i Blok A. Arbejdet omfatter vinduer og døre mod svalegang, samt vinduer og døre mod altan.
Det henstilles derfor hermed at den til lejligheden hørende altan, inden uge 31. er ryddet , således at malerarbejdet uhindret kan udføres, under hensyn til brug af trappestiger mv. af håndværkerne.
Der bliver behov for at malerne kan få adgang gennem lejlighederne, så hvis ikke man kan være hjemme i hele tidsrummet – ca. 3-4 uger fra start – bedes nøgle afleveret til viceværten.

Oplysninger/spørgsmål med hensyn til adgang til altan mv. rettes til:
Vicevært Michael Thers på tlf. 22 57 90 40., hverdage 8.00-17.00.
Spørgsmål vedrørende ovenstående bedes rettet til:
Erling Andersen, Lodsgården 4C 2th., 2791 Dragør. tlf. 32 53 38 32 e-mail: g.ea@stofanet.dk