Isoleringsarbejder i Blok A, B og C

Isoleringsarbejder i Blok A, B og C foretages i perioden 12. juni – 29. juni 2012
Trappeopgangene i blok A, B2, B5, C2 og C5 skal ryddes for sko , måtter osv. mens arbejdet udføres.
Vi forventer ikke de store gener for beboerne, men der vil naturligvis være noget støj fra maskiner ligesom der under arbejdet kan komme en del støv.