Beredskabsrummet skal ryddes

Som konsekvens af generalforsamlingsbeslutning om udlejning af arealer i beredskabsrummet i kælderen under Lodsgården Blok B, skal der nu ske en oprydning af effekter som er placeret i dette rum. I praksis betyder dette, at såfremt du har effekter placeret i beredskabsrummet, så skal disse fjernes. Dette skal ske inden den 1. marts 2013. Effekter som henstår i beredskabsrummet efter 1. marts 2013 vil blive bortskaffet og eventuelle omkostninger herfor vil blive forsøgt opkrævet hos effekternes ejer.

Der er den 16/11-2012 udsendt brev om dette til samtlige ejere. I brevet er der ligeledes angivelse af, hvorledes man skal forholde sig, såfremt man ønsker at leje et af de 36 kælderarealer.