Ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2012 kl. 18

Endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag om pantstiftende vedtægter.
På foreningens ordinære generalforsamling blev forslaget enstemmigt vedtaget, men der var ikke nok ejere repræsenteret til at vedtage forslaget endeligt ved førstebehandlingen, da der er tale om en vedtægtsændring. Forslaget kan vedtages endeligt på ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne. Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes i selskablokalerne tirsdag den 22. maj 2012 kl. 18.
Indkaldelsen omdeles i postkasserne i dag.