Træfældning og rydning

Mandag den 16/3-09 påbegyndes fældningen af kastanietræerne langs brandvejene.
Det er beklageligt, men nødvendigt, da vi har konstateret, at rødderne fra disse træer har været en væsentlig årsag til dårlige kloaker. Der vil blive plantet nye træer med en anden rodstruktur.

I samme forbindelse bliver buskaset på ejendommens nordside fjernet. Parkering på de pladser op mod dette vil ikke være muligt i de første dage i uge 12.