Indkomne forslag til GF 31/3-2009

Der foreligger to forslag til den ordinære generalforsamling:
Forslag fra bestyrelsen: Ændring til foreningens trivselsregler.
Forslag fra medlemmer: Etablering af 2 cykelskure ved hver blok

Forslag fra bestyrelsen

Det foreslås, at ejerforeningen Lodsgårdens trivselsregler tilføjes følgende bestemmelser:
Parkeringspladsen:
Kun køretøjer beregnet til personbefordring må henstilles på parkeringspladsen. Campingvogne, lastbiler og andre transportmidler henvises til offentlige pladser for den pågældende type køretøjer.
Begrundelse:
I øjeblikket henstår 3 lastbiler, 4 campingvogne (heraf en ulovlig) samt et antal andre påhængsvogne på parkeringspladsen.
For det første giver dette et forkert signal til andre, at man kan sætte stort set hvad som helst på vores parkeringsplads. For det andet, så udsættes parkeringspladsen for en belastning som slet ikke er tiltænkt. Endelig, så planlægges der indenfor de kommende år en total asfaltering af parkeringsplads og brandveje, og denne skal nødigt ødelægges alt for hurtigt.
Tobaksryging på fællesarealer:
Under henvisning til gældende lov om tobaksrygning i offentlige lokaler, er tobaksrygning i ejerforeningens vaskeri, hobbyrum og selskabslokaler ikke tilladt.

Forslag fra medlemmer: Pia Sørensen, Lodsgården 2 b, st.tv.

Det foreslås at der etableres 6 cykelskure, 2 ved hver blok på de indhak der er på brandvejene.

Det foreslås samtidig, at papircontainerne placeres i cykelskurene.

Begrundelse:
Der gives udtryk for at vi har et behov for disse, og at der er flere som ønsker cykelskure.

Økonomi:
Der foreligger et tilbud på etablering af 6 skure, hver på 2,4 x 13,6 m med 1 langside og to gavle lukket, udført i trykimprægnerede profilbrædder og trapeztag.

Pris pr. skur inkl. moms: kr. 49,287,50
– der ydes rabat på ca. kr. 2.500 pr. skur ved bestilling af 6 skure.

Samlet pris: ca. kr. 280.225,-