Generalforsamling 2009

Årets ordinære generalforsamling afholdes den 31. marts 2009 kl. 19 på Dragør Badehotel.
Der vil i år blive serveret øl, vand, kaffe og kringle.
Husk at tilmelding skal ske senest den 23. marts ved at aflevere den tilsendte blanket til viceværten.
Eventuelle forslag skal være indleveret skriftligt til formanden senest den 23. marts. Forslaget skal være gennemarbejdet og indeholde begrundelse samt vurdering af konsekvens og økonomi i forbindelse med vedtagelse eller afvisning.