Nyt låsesystem til Lodsgårdens fællesfaciliteter

Låsesystemet til vaskeri, hobbyrum og til kælderarealet i blok B vil blive ændret omkring den 1. maj 2013.

Bestyrelsen har besluttet at indføre elektroniske låse på de nævnte områder, således at der skal benyttes en låsebrik for at få adgang til området.

I første omgang udleveres der én låsebrik pr. husstand. Låsebrikken kan afhentes hos vicevært Michael Thers indenfor normal arbejdstid mod samtidig aflevering af kvitteringsblanket i udfyldt og underskrevet stand. Kan du ikke afhente låsebrikken indenfor normal arbejdstid, bedes du kontakte Michael på telefon 22 57 90 40 for at aftale et alternativt tidspunkt.

Vi har ved valg af låsesystem lagt vægt på, at det senere skal kunne udvides til andre formål, fx. vasketurreservation og betaling for benyttelse af vaskeriets maskiner, hvorfor der i ordlyden på kvitteringsblanketten er taget højde for dette.

Særligt for udlejede lejligheder: I tilfælde af at der er tale om en udlejet lejlighed, er det lejeren som skal være anført på kvitteringsblanketten. Forinden skal ejeren dog udfylde og underskrive den fuldmagt som er forneden på kvitteringsblanketten.