Referat bestyrelsesmødet 20/08-2020

Bestyrelsesmøde referat tirsdag den 20/8 kl. 18 til 20

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Deltagere: Christian Haugberg Weber, Rasmus Emil Bøgelund Frederiksen, Kim Eisenhardt, Michael Thers, Jannik Evers og Sara Lindgren

Afbud: Karsten Juul Brædder og Pernille Fischer

Gæst Steffen.

 

Formanden startet med, at undskylde den sene indkaldelse og ændring i dato, han lover fremadrettet at stramme op.

 1. Valg af referent Jannik starter og Rasmus overtager da Jannik bliver nød til at gå før tid.
 2. præsentation af Steffen Boesdal. Ansvarsområder: økonomi, jura. lejekontrakter. Det er uvist om Helle kommer tilbage, hvis hun ikke gør, bliver det med stor sandsynlighed ikke Steffen der fortsætter som vores administrator.
 3. Forespørgsel på lejemål drøftet samt besluttet.
 4. Igangværende projekter og kommende projekter
 5. Ny belysning, Det er alt for skarpt, vi skal have nogle varmere pærer… Michael snakker med elektrikeren.
 6. Hvordan går det med projekt vandrør. Projektet er kommet rigtig godt i gang efter sommerferien. Det går rigtigt godt og hårdværkerene er super dygtige.
 7. Tilbud fra mure Kim Steffen kigger hvordan det ser ud ift. Økonomien
 8. Tilbud fra Maleren kommer i næste uge og sendes rundt.
 9. Share Now (delebiler), hvad er der sket og hvordan rette vi op det. Vores p-plads er ved en fejl blevet lukket ned hos Share Now. Der er rette op det og vi får igen dele biler på p-pladsen.
 10. Arbejdsdag -”vejfest” Der er positiv stemning for sådan et arrangement, og vi vil prøve at planlægge en dag til foråret
 11. Gennemgang af økonomien Der er intet alarmerende
 12. Næste møde dato tirsdag d. 3 nov. 18-20
 13. Julefrokost 11 dec. Kl 18. Sarah undersøger om vi kan være på Clarion CPH og få rundvisning ..
 14. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 20