Referat fra bestyrelsesmødet den 9. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale Deltagere: Knud Berggreen, Christian Haaugberg Weber, Rasmus Emil Bøgelund Frederiksen, Kim Eisenhardt, Karsten Juul Brædder og Michael Thers
Gæster (kandidater): Jannik Evers og Sara Lindgren
Afbud fra: Lisbeth Pedersen

Dagsorden:

 1. Valg af referent
  Knud blev valgt
 2. Genåbning af svømmebassin.
  Svømmebassinet åbnes den 10. juni 2020. Brusebadet holdes lukket, Bad og omklædning skal ske i lejlighederne. Afspritning af berøringsflader er ikke nødvendigt men brugerne skal selv medbringe håndsprit og huske at holde afstand efter gældende regler.
  Igangværende og kommende projekter
 3. Udskiftning af dør 4C st.tv. (Er bestilt. Knud afslutter opgaven)
 4. Udskiftning af vinduer på nordsiden i Blok A
  Stueetagen er udskiftet i 2018, 1. sal er udskiftet i oktober, 2. sal er bestilt til levering i august.
  Knud afslutter opgaven
 5. Udskiftning af lamper på svalegange
  Udføres i 2020*. Knud afslutter opgaven
 6. Udskiftning af lamper i cykel/værkstedsrum i blok A, B og C
  Udføres i 2020*. Knud afslutter opgaven
 7. Udskiftning af lamper i 2 opgange i Blok A
  Udføres i 2020*. Knud afslutter opgaven
 8. Udskiftning af lamper i 10 opgange i Blok B og C
  Udføres i 2021*. Knud informerer elektrikeren om opgaven
 9. Udskiftning af 10 udendørslamper med husnumre ved opgangene i blok B og C.
  Udføres i 2021*. Knud informerer elektrikeren om opgaven
 10. Fældning af træer på parkeringspladsen.
  Rasmus har kigget på træerne og i stedet for at fælde birketræet som oprindelig tænkt, bliver det stående og de to egetræer fældes i stedet.
 11. Poolområdet
  Miljøgodkendelse (er bestilt og rykket)
 12. Reparation af indgangspartier
  3 er repareret men mangler at blive malet
  Rasmus kontakter AB Maleren
 13. Opstart af nye Altanvinduer og -døre i Blok C i stueetagen
  – udskydes til forår 2021.
 14. Maling af gelændere på altaner og svalegange (Påbegyndes i 2021*)
 15. Maling af opgange (bør vurderes og prioriteres)
  Opgangene gennemgås og eventuelle skader udbedres.
 16. Afsluttede projekter
  Udskiftning af lyskilder i kælder i blok B og fyrkælder
 17. Konstituering
  Rasmus Emil Bøgelund Frederiksen blev valgt som formand
 18. Kommende mødedatoer
  Ordinær generalforsamling den 11. juni 2020
  Næste møde 25. juni 2020 kl. 18 med smørrebrød
 19. Eventuelt
  Karsten nævnte at vask af svalegange er tiltrængt.
  Kim informerede at selskabslokalet er åben til udlejning.

Mødet hævet kl. 20.15

* Såfremt ”Drøftelse af større vedligeholdelsesarbejder på E/F Lodsgårdens generalforsamling 2020” bliver godkendt

/Referent
Knud Berggreen