Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2019 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2019 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale


Til stede: Knud, Kim, Christian, Jesper, Karsten, Lisbeth, Rasmus og Michael

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Konstituering
3. Drøftelse om eventuel oprettelse af udvalg og fordeling af opgaver
4. Kommende mødedatoer
(a) Næste møde – forslag 3/6-2019 umiddelbart efter det konstituerende bestyrelsesmøde
5. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent
Knud tilbød at skrive referatet for en sidste gang.
Ad 2: Konstituering
Efter langvarige forhandlinger måtte vi desværre konstatere at ingen meldte sig til at overtage formandsposten.
Ad 3: Drøftelse om eventuel oprettelse af udvalg og fordeling af opgaver
Rør og faldstammer: Jesper Duus og Christian Weber
IT ( hjemmeside, mailadministration, e-Boks, fremlejeliste mm) og økonomi: Knud
Grønt udvalg: Jesper og Rasmus
Udskiftning af vinduer: Knud
Ad 4: Kommende mødedatoer
Mandag den 3. juni 2019 kl. 19:40
Ad 5: Eventuelt
Intet under dette punkt
Mødet sluttede kl. 19.40

Knud Berggreen
Referent