Beboerinformation August 2018

Vaskeriet – Demonstration af nyt system 29/8 kl. 17

Vaskeriet er lukket på grund af ombygning tirsdag den 28/8 og onsdag den 29/8

Onsdag den 29. august 2018 kl. 17 afholdes der demonstration af vores nye vaskerisystem. Demonstrationen foregår i vaskeriet og starter præcis kl. 17.00

Dialogmøde vedr. svømmebassinet den 25/9 kl. 17

Bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere, som ikke er helt trygge ved at benytte svømmebassinet. For at få afklaret præcist hvilke forhold som giver utryghed, som vi kan arbejde videre med, inviteres alle, som har interesse i svømmebassinet – det er uanset om man er ejer eller lejer, om man selv er bruger/ønsker at være bruger eller om man har børn og børnebørn som bruger bassinet – til et dialogmøde tirsdag den 25. september kl. 17 i selskabslokalet.

Udskiftning af el- og varmemålere

Vi forventer at CASI A/S i løbet af september måned påbegynder udskiftning af el- og varmemålere. Nærmere omkring dato følger når vi kender den.
Teknikeren skal bruge god plads – ca 1 meter – ved de enkelte radiatorer. Han skal også kunne komme til el-måleren.

Udskiftning af vinduer i Blok A

Vi genoptager udskiftning af vinduer, og starter med køkkenvinduer i Blok A i stueetagen. Dette forventes påbegyndt først i oktober.

Vinduerne vil blive sorte udvendigt. Indvendigt kan man vælge mellem sort og hvid. Hvis der ikke afgives ønske, vil de blive hvide indvendigt.

Er din lejlighed udlejet?

Ovennævnte information har også interesse for lejere af lejligheder i Lodsgården. Har du udlejet din lejlighed bedes du derfor informere din lejer om ovennævnte.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for E/F Lodsgården