Forlængelse af tilmeldingsfrist/Forslag fra medlemmer

Forlængelse af tilmeldingsfrist

Fristen for tilmelding til generalforsamlingen er forlænget til tirsdag den 1. maj kl. 10.00. Tilmelding kan ske enten med tidligere udsendte blanket eller via e-mail til lodsgaarden@lodsgaarden.dk
Vi har i indkaldelsen fået sat frist for tilmelding til samme dato som frist for indlevering af forslag, men en så lang tilmeldingsfrist er ikke nødvendig.

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Til behandling under dagsordenens punkt 6 har vi modtaget følgende forslag:
1: Forslag fra Jan Nielsen, Lodsgården 2B st.tv.
2: Forslag fra Ian Timothy Berry, Lodsgården 1A, 1, 105
Forslagenes fulde ordlyd er vedlagt som bilag.

01 Jan Nielsen Lodsgården forslag 2018

02 Forslag om ladestation til elbiler