Beboerinformation februar 2018

Få akutbeskeder via SMS

Igennem Boligexperten har vi gratis fået en Beboerportal – ProBo – der giver mulighed for bedre kommunikation mellem beboer og beboer og mellem bestyrelse og beboer.

Når du er tilmeldt ProBo kan du bl.a.:

  • Få SMS om akutte forhold vedrørende ejendommen – fx ikke-planlagte strømafbrydelser og lukning af vandforsyning
  • Kontakte beboere, bestyrelsen og administrator
  • Senere forventer vi at der kommer mulighed for at booke selskabslokale og deltage i uforpligtende afstemninger

Indenfor de kommende dage vil du modtage en mail med invitation til at benytte systemet og oprette din personlige adgangskode.

Du finder beboerportalen på www.lodsgaarden.dk i menuen til venstre ”BEBOER-PORTAL PROBO”

Forudsætningen for at kunne benytte ProBo er at du er tilmeldt digital post hos Boligexperten.

Nye vinduer

I år vil vi påbegynde udskiftning af køkkenvinduer i Blok A og altandøre og altanvinduer i Blok C. Vi starter begge steder i stueetagen. Der vil senere komme nærmere information direkte til de pågældende ejere.

Svømmebassinet

I øjeblikket er installation af teknisk udstyr i fyrrummet så småt påbegyndt. Senere skal der et overdækken til svømmebassinet og installeres en bruseniche. Vores ”Grønne Udvalg” har lagt planer for området indenfor hegnet. Vi forventer at hele projektet er afsluttet inden badesæsonen starter til maj og at vi så har et rigtig indbydende opholdsområde til foreningens beboere.

Nye fliser

Vi har haft rigtig mange steder med knækkede og smuldrede fliser. Vi har derfor lagt nye fliser ved Blok A, indtil og omkring svømmebassinet samt ind til vaskeriet. Fliserne hen til kældertrappen og ind til hobbyrummet vil også blive udskiftet når det bliver lidt lunere i vejret.

Nye el- og varmemålere

Ifølge et direktiv vedtaget for et par år siden skal der være fjernaflæste el- og varmemålere i alle boliger inden udgangen af 2020. Vi har derfor indhentet tilbud fra flere leverandører og finder frem til en af dem, som vi arbejder videre med.

Generalforsamling

Torsdag 3. maj kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling på Strandhotellet. Husk at notere datoen i kalenderen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for E/F Lodsgården