Beboerinformation

Parkeringspladsen:

C62
Tirsdag den
29/8-2017 kl. 8 – 15

Parkeringspladsen kan ikke benyttes tirsdag den 29. august mellem kl. 8 og 15 på grund af arbejde på arealet. I stedet må vi henvise beboere og gæster til, i det nævnte tidsrum, at parkere i vejsiden på Hartkornsvej.
Datoen kan ændres i tilfælde af vejrlig.

Svømmebassin:

Renovering af svømmebassinet er godt i gang, men vi kan endnu ikke sige noget om, hvornår det kan tages i brug, da det bl.a afhænger af myndighedernes godkendelse.

Skellet ind til Schoutgården:

De træer i skellet, som vi har aftalt med Schoutgårdens bestyrelse om at fælde, er nu fældet og rødderne fræset. De resterende træer står på Schoutgårdens ejendom, og Schoutgårdens bestyrelse vil efterfølgende vurdere om det er nødvendigt at fælde flere.

Revision af vaskeri-reservation

Vi har gennemgået tavlen med låse og der er fjernet rigtig mange låse m.m, som ikke var forsynet med tydelig adresse, og det har givet god luft. På tavlen må der kun findes én lås pr. lejlighed og den skal være tydeligt mærket med adresse.

Tørrerum

Tørrerummet er i drift, og bliver flittigt benyttet. Det ser ud til at fungere tilfredsstillende og vaskeriet er ikke længere fyldt op af tørrestativer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Ejerforeningen Lodsgården