Revision af vaskelåse

Den 10. juli 2017 vil samtlige hængelåse m.v. på reservationstavlen i Vaskeriet blive gennemgået og eventuelt fjernet.

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre en revision af vaskelåse på reservationstavlen, hvor der er flere låse uden adresse og en formodning om at flere låse aldrig bliver flyttet men bare optager en vasketur der ikke bliver benyttet.

Samtlige låse har fået påsat en gul strip, som kan fjernes af den enkelte beboer. Hvis reservationen ikke skal bruges, bedes låsen fjernet helt.

Låse, som er midlertidigt placeret på den nederste skinne uden reservation, er også omfattet af gennemgangen.

Den 10. juli vil låsene blive gennemgået, og følgende låse vil blive fjernet:

  • Alle låse som stadig er påført den gule strip

  • Alle låse som ikke kan umiddelbart identificeres til en bestemt lejlighed (dvs manglende adressemarkering)

  • Alle låse, hvor der er mere end 1 lås til den enkelte lejligheden