Referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2016

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 2016 kl. 18.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale og på parkeringspladsen

Tilstede var: Knud, Janni, Christian, Jan og Charlotte. Endvidere deltog Brian fra E.ON og Christian fra DriweNow som gæster.

Afbud fra: Kim og Birgitte

Dagsorden:

  1. Valg af referent

  2. Drøftelse med E.ON/DriweNow om muligheder for opstilling af ladestandere til el-biler

  3. Drøftelse om gennemførsel af ny generalforsamling om ladestandere til el-biler

  4. Nye mødedatoer

  5. Eventuelt

Ad 1: Knud tilbød at skrive referatet

Ad 2: Bestyrelsen havde inviteret repræsentanter fra E.ON og DriweNow for at få afklaret forskellige spørgsmål omkring etablering af ladestandere til el-biler samt DriweNows koncept, herunder håndtering af bilerne. Alle spørgsmål blev besvaret til bestyrelsens tilfredshed. Herefter takkede Knud gæsterne for fremmødet og informationerne og gæsterne forlod mødet.

Ad 3. Resultatet af punkt 2 blev efterfølgende drøftet i bestyrelsen, og der var enighed om at fremsætte et nyt forslag om etablering af ladestandere på en ekstraordinær generalforsamling den 29. september 2016 kl. 19 med et formøde forinden. Helle fra Boligexperten samt repræsentanter fra E.ON og DriweNow vil være tilstede.

Ad 4: Der blev ikke fastsat nye mødedatoer.

Ad 5 Eventuelt

Janni orienterede om at køleskabet i selskabslokalet var gået i stykker. Selskabslokalet er først udlejet til november, så de går i gang med renoveringen snarest. Vi talte om at få en tømrer/snedker til at opsætte det nye køkken samt lyddæmpende loftplader i lokalet.

Charlotte efterlyste noget afskærmende beplantning omkring de store græsplæner så man kunne få en mere uforstyrret brug af plænerne. Der blev også drøftet lejeplads, uden at der dog kom nogle løsningsforslag, men det er måske noget vi skal kigge på i fremtiden.

Knud og Jan havde en dialog omkring debatformen på bestyrelsesmøderne.

Mødet blev hævet kl. 20.05