Ordinær generalforsamling den 14. maj 2014

E/F Lodsgården afholder  ordinær generalforsamling den 14. maj 2014, kl. 19.00.
Sted: Strandhotellet, Strandlinien 9, Dragør.

Indkaldelserne er omdelt på ejendommen d. 25. april og afsendt med post til udeboende ejere fra Boligexperten Administration d. 24. april.
Forslag fra medlemmerne skal være indleveret skriftligt (pr. e-mail eller fysisk) til formanden senest den 6. maj kl. 19:00.
Indleverede forslag fra ejerne vil blive hængt på opslagstavle i vaskeriet og lagt op på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 14. maj 2014

Årsregnskab 2013

Budget 2014

Forslag:

Der er modtaget følgende forslag fra et medlem:

1: Når jeg har et forslag syntes jeg ikke det skal være slået op med navn. Selvfølgelig skal bestyrelsen vide hvem man er. Jeg har forhørt mig rundt og har ikke hørt  fra andre at der er nogen som gør som os.

2: Når nogen flytter skal de hæfte for hvis de har ramponeret opgangen meget

3: Der skal være regler for de lejligheder som er lejet ud

4: Og så hegnet ind til Schoutgården det kan ikke være rigtig det skal se sådan ud