El-måler-aflæsning pr. 1. januar 2013

El-målerne bedes aflæst pr. 1. januar 2013 og indberettet senest den 5. januar, da forbruget ellers bliver skønsmæssigt anslået. Hvis du er bortrejst i periode, kan du aflæse og indberette inden du rejser.

Blanket til brug for indberetning af aflæsning omdeles/sendes i løbet af den kommende uge. Hvis du har adgang til internettet, bedes du indtaste oplysningerne på www.lodsgaarden.dk/elaflaesning – blanketten skal i så fald ikke afleveres.