El-måleraflæsning

Din el-måler bedes aflæst pr. 1. januar 2018 – eller så tæt på denne dato som muligt – og indberettet senest den 25. januar 2018, da forbruget ellers bliver skønsmæssigt anslået. Hvis du er bortrejst i perioden, kan du aflæse og indberette inden du rejser. 

Ved manglende eller for sen indberetning vil der blive tillagt et administrationsgebyr på 100 kr.

 Vejledning

Lejlighedsnummer:  Se evt. opkrævning eller korrespondance fra Boligexperten. Det er tallet efter “1-246-”
Målernummer: Findes på et metalskilt på måleren
Aflæsning (mekanisk tæller). Angives i kWh
Adresse (Kun hvis forskellig fra forbrugsadresse): Angives kun hvis du ikke bor i Lodsgården
Telefon: Hvor du kan træffes mellem kl 9-16, hvis der skulle være spørgsmål til din indberetning
Tryk på AFSEND når du har indtastet de relevante oplysninger.


 

El-måler-aflæsning 1. januar 2018