Referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2016

Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 17. november 2016 kl. 19.00

Afholdtes i Lodsgårdens selskabslokale

Tilstede: Knud, Janni, Kim, Kennet og Jan
Afbud fra: Birgitte, Christian og Charlotte

Dagsorden:

 1. Valg af referent

 2. Generel information

 3. Årets igangværende projekter:

  1. Selskabslokale

  2. Tørreplads/tørrerum

  3. Sikring af parkeringsplads

 4. Årets afsluttede projekter:

  1. Døre i blok A

  2. Vinduer i blok B og C

  3. Etablering af MC-parkering

  4. Beplantningen omkring Lodsgården (Blok C afsluttet)

 5. Projekter for 2017

  1. Behandling af tilbud om opmærkning af parkeringsplads

  2. forberedelse af vedligeholdelsesprojekter – hvilke (andre) projekter skal vi igangsætte?
   Eksempler på områder der kan blive aktuelle: Nye altandøre, vinduer på altaner, fronter på altaner og svalegange, nye køkkenvinduer i blok A. Fortsættelse af beplantning omkring Lodsgården?

 6. Kommende mødedatoer
  7/12-2016: Afslutning
  25/4-2017: Generalforsamling

 7. Eventuelt

Ad 1: Valg af referent
Knud blev valgt

Ad 2: Generel information
Årets reklamefinancierede ”Servicehåndbogen” er på vej rundt til bestyrelsen. Der er et par artikler som kan have bestyrelsens interesse.

Lejligheden Lodsgården 4 C, st. th. er pr. 15-11-2016 overtaget af Mia Mørk Pedersen & Henrik Mørk Pedersen. Navnet på den fraflyttende ejer er Helle Dybdal Bjørndal.

(Lukket emne)

Vi har modtaget flere klager fra en beboer hvor overboen overvander sine altankasser så der kommer vand og mudder ned på vedkommendes vinduer og altan. Hun har forsøgt at komme i dialog med vedkommende, så hun er blevet henvist til klage til administrator som skriver til vedkommende.

Ad 3: Årets igangværende projekter:
Plan og budget for selskabslokalet blev godkendt og arbejdsgruppen kan igangsætte arbejdet. Der afholdes en indvielsesreception når arbejdet er afsluttet.
I stedet for et udendørs tørreareal kigger vi i stedet på muligheden for at opdele vaskeriet, således at der bliver et tørrerum med udluftning.
Sikring af parkeringsplads med kameraovervågning igangsættes og vi vil indgive klage over sagsbehandlingen.

Ad 4: Årets afsluttede projekter
Udskiftning af døre i blok A er afsluttet. Michael tager skade/fejl vedr. dør til selskabslokalet med tømreren.
Udskiftning af vinduer i blok B og C er afsluttet
Etablering af MC-parkering er afsluttet
Nybeplantning ved blok C er afsluttet

Ad 5: Projekter for 2017:
Tilbud på opmærkning af parkeringsbåse på parkeringspladsen blev godkendt. Projektet starter til foråret.
Andre projekter der skal kigges på og prioriteres på de førstkommende møder i 2017 er: Nye altandøre, vinduer på altaner, fronter på altaner og svalegange, nye køkkenvinduer i blok A. Fortsættelse af beplantning omkring Lodsgården, lys på svalegange, isolering af alle affaldsskakter, gennemgang af døre til opgangene.
Bestyrelsen blev opfordret til, inden mødet i januar, at overveje om der er andre presserende vedligeholdelsesopgaver end de ovenfor nævnte.

Ad 6: kommende mødedatoer
7/12-2016: Afslutning
25/4-2017: Generalforsamling
Knud vil indkalde til et møde i løbet af januar 2017.

Ad 7: Eventuelt
Nøgle til container som skulle hænge i vaskeriet er ikke på sin plads.

Mødet afsluttet kl. 21.20