Aflæsning af el-målere

Der er i denne uge omdelt/udsendt blanketter til aflæsning og indberetning af el-forbruget.

El-måler bedes aflæst pr. 1. januar 2014 og indberettet senest den 5. januar, da forbruget ellers bliver skønsmæssigt anslået. Hvis du er bortrejst i perioden, kan du aflæse og indberette inden du rejser.

Måleraflæsningen kan indberettes her!

Da vi sidste år ved fristens udløb havde modtaget indberetninger fra mindre end en tredjedel af beboerne, vil der ved manglende eller for sen indberetning vil der blive tillagt et administrationsgebyr på 100 kr.