Lukning af affaldsskakte

Det blev vedtaget på årets generalforsamling at affaldsskakterne skulle nedlægges og erstattes af affaldscontainere. Dette projekt er nu gennemført, og fra og med fredag den 26. juli bliver affaldsskakten lukket.
Affaldscontainere på brandvejen ved parkeringspladsen skal fremover benyttes.