Masser af aktivitet i Lodsgården

Som det nok er bemærket, sker der meget i Lodsgården for øjeblikket. Vi er ved at få etableret aflukninger til de affaldscontainere der skal benyttes i stedet for affaldsskakterne som det blev besluttet på årets generalforsamling.

Aflukningerne bliver etableret på brandvejen tættest på parkeringspladsen ved hver blok.

I nordvestlige hjørne etableres et containerdepot, som også vil kunne anvendes til at sætte køleskabe og vaskemaskiner der skal afhentes som storskrald.

Mobilskabene på vestenden af blok A vil blive afskærmet af et træhegn.