Vedligeholdelsesarbejder 2010/11 – Udskiftning af fyringsanlæg

I ejerforeningens vedligeholdelsesplan har vi for 2011 indregnet et beløb til udskiftning af varmepumper. Imidlertid meddeler såvel vicevært som ekstern konsulent, at disse pumper er i en ringere stand end forventet, og sandsynligvis ikke holder vinteren over.
Oveni har det vist sig, at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til kedlerne.

Bestyrelsen har, straks vi blev gjort opmærksom på forholdene, indhentet tilbud på udskiftning i varmecentralen. Vi har også ansøgt og fået tilsagn om tilskud til energibesparende forbedringer, og afventer i øjeblikket tilbud på finansieringen.
Vi arbejder på at få en finansiering, hvor tilbagebetaling kan holdes indenfor den besparelse, som et nyt anlæg trods alt vil give, og vi derfor kan undgå en forhøjelse af fællesbidraget. Der er dog tale om at ejerforeningen påtager sig en økonomisk forpligtelse, så dette skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling