One thought on “Generalforsamling 2010

  1. Der er inden fristens udløb ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.

Comments are closed.