Malerarbejder 2008/09 – Vaskeriet i blok B

Maling af vaskeriet forventes påbegyndt den 26. eller 27. januar 2009.
Der vil kunne være tidspunkter, hvor vaskeriet ikke vil kunne benyttes. Nærmere info vil komme her og ved opslag i vaskeriet.